جدول قیمتها


لیست قیمت نرم افزارهای سامان- بهار 1401
ورژن
پلاتفورم
قیمت-ریال
قیمت کاربر اضافی
سطوح حسابداری
خزانه
خرید-فروش
انبار
منشی
حقوق و دستمزد
تولید
دسترسی وب
بانک اطلاعاتی
پشتیبانی رایگان
 سامان VII تجاری Windows, Vista to 10 80,000,000 20,000,000  سه تا هفت X X X X        MS ACCESS  یک ساله
 سامان VII تجاری-پرسنلی Windows, Vista to 10 95,000,000 20,000,000  سه تا هفت X X X X X      MS ACCESS  یک ساله
 سامان VII صنعتی Windows, Vista to 10 110,000,000 20,000,000  سه تا هفت X X X X X X    MS ACCESS  یک ساله
 سامان VII اس کیو ال تجاری Windows, Vista to 10 110,000,000 25,000,000  سه تا هفت X X X X     X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  یک ساله
 سامان VII اس کیو ال تجاری-پرسنلی Windows, Vista to 10 125,000,000 25,000,000  سه تا هفت X X X X X   X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  یک ساله
 سامان VII اس کیو ال صنعتی Windows, Vista to 10 140,000,000 25,000,000  سه تا هفت X X X X X X X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  یک ساله
 کاربر سامان برای آندروید  آندروید   10,000,000  سیستمهای سفارشات فروش، انبارگردان، پیگیری حساب مشتریان، گزارشگر حسابداری، دستور تولید...
 برای نسخ سامان اس کیو ال
 MS SQL SERVER  
پشتيباني نرم افزار شامل آموزش، رفع اشكال، و پاسخ به سؤالات (فقط در محدوده نرم افزار سامان) در محل شركت فروشنده، از طریق اینترنت، يا بصورت تلفني می‌باشد.
هزينه تمديد اشتراک پشتيبانی سالانه برای نسخ یک تا پنج کاربره نرم‌افزار معادل 8/000/000ریال است.