جدول قیمتها


لیست قیمت نرم افزارهای سامان- بهار 1403
ورژن
پلاتفورم
قیمت-ریال
قیمت کاربر اضافی
سطوح حسابداری
خزانه
خرید-فروش
انبار
منشی
حقوق و دستمزد
تولید
سامانه مودیان
دسترسی وب
بانک اطلاعاتی
پشتیبانی رایگان
 سامان VII تجاری Windows, 7 to 11 180,000,000 45,000,000  سه تا هفت X X X X          MS ACCESS  یک ساله
 سامان VII تجاری-پرسنلی Windows, 7 to 11 220,000,000 45,000,000  سه تا هفت X X X X X        MS ACCESS  یک ساله
 سامان VII صنعتی Windows, 7 to 11 260,000,000 45,000,000  سه تا هفت X X X X X X      MS ACCESS  یک ساله
 سامان VII اس کیو ال تجاری Windows, 7 to 11 260,000,000 50,000,000  سه تا هفت X X X X     X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  یک ساله
 سامان VII اس کیو ال تجاری-پرسنلی Windows, 7 to 11 300,000,000 50,000,000  سه تا هفت X X X X X   X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  یک ساله
 سامان VII اس کیو ال صنعتی Windows, 7 to 11 340,000,000 50,000,000  سه تا هفت X X X X X X X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  یک ساله
 افزونه اتصال به سامانه مودیان
(نسخه +)
Windows, 8 to 11 60,000,000   X  MS ACCESS/ MS SQL SERVER  
 کاربر سامان برای آندروید  آندروید   30,000,000  سیستمهای سفارشات فروش، انبارگردان، پیگیری حساب مشتریان، گزارشگر حسابداری، دستور تولید...
 برای نسخ سامان اس کیو ال
 MS SQL SERVER  
پشتيباني نرم افزار شامل آموزش، رفع اشكال، و پاسخ به سؤالات (فقط در محدوده نرم افزار سامان) در محل شركت فروشنده، از طریق اینترنت، يا بصورت تلفني می‌باشد.
هزينه تمديد اشتراک پشتيبانی سالانه برای نسخ یک تا پنج کاربره نرم‌افزار معادل 20/000/000ریال است.