سیستم تولید

نرم افزار سامان به کاربران امکان صدور سند تواید به دو شیوه مختلف را می‌دهد.

1. جدول تولید:

    در شیوه نخست این اسناد بر اساس جداول فرایند تولید صادر می‌گردند. فرآيند توليد ميتواند شامل يك مرحله يا تعدادي مراحل بهم پيوسته يا از هم گسسته باشد.

   طبيعتاً هر آنچه در جداول فرایند تولید بعنوان ارزش‌هاي مقداري و ريالي ثبت ميگردد ارزشهاي استاندارد ورود و خروج به مراحل است. در نرم افزار سامان اين امكان وجود دارد كه ارزش روز سرفصلهاي موجودي كالا بر اساس اطلاعات ميانگين، FIFO يا LIFO از انبارها محاسبه و استخراج گردد و ارزش مواد مصرفی بر اساس موجودی واقعی انبار به روز گردد.

   شما می‌توانید در فرآيند توليد فقط سرفصلهاي موجودي كالا را درج نموده و از ذکر سایر هزینه‌ها خودداری کنید. در این صورت دیگر هزينه‌های تولید در هنگام صدور سند تولید منظور نخواهند شد. معمولا این هزینه ها در پایان دوره با کمک سیستم تسهیم هزینه دو مرحله‌ای سامان بر محصولات شما تسهیم خواهند شد.

2. سند توليد:

 موسساتی که فعالیت تولیدیشان کارگاهی است، و نه خطی، معمولا برای صدور سند تولید نیازی به تعریف جداول فوق ندارند. در این حالت عملیات تولید یک محصول مستقیما در اسناد تولید ثبت می‌گردند. با صدور سند تولید مواد مصرفی از انبار مربوطه خارج و محصول تولید شده به انبار مقصد وارد می‌گردد.

 در سامان، یک مکانیزم تسهیم دو مرحله‌ای هزینه‌های سربار امکان جذب این هزینه‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در تسهيم اوليه هزينه‌ها به مراكز هزينه تخصيص خواهند يافت. تسهيم ثانويه هزینه‌های تخصیص یافته در مرحله نخستها بر کالاهای تولید شده سرشکن می‌کند.

 

کلیپ

سیستم تولید