سیستم خرید

سیستم خرید

سيستم خريد اطلاعات اوليه خود، از قبيل حساب اشخاص و حسابهاي موجودي كالا، را از سرفصلهاي حسابداري استخراج مي‌كند. با ثبت اطلاعات در فرم فاكتور خريد موجودي تعدادي انبار افزايش يافته و سند حسابداری نيز به صورت خودكار صادر می‌گردد. فرم برگشت از خريد جهت كالاهاي مرجوعي، سهولت در ثبت اطلاعات مالي و قيمت گذاري را به ارمغان مي‌آورد. ارتباط با فرم اسناد پرداختني در سيستم چك و فرم صندوق، ثبت پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي را بسيار سهل و آسان مي‌گرداند.

برخی از امکانات سیستم خرید:
 • امکان ثبت تعداد نامحدود فاکتور خرید
 • امکان ثبت تعداد نامحدود ردیف به ازای هر فاکتور
 • نمایش تاریخ به هجری شمسی یا میلادی
 • ثبت اطلاعات در سه مرحله ثبت موقت و دائم و قطعی
 • صدور شماره سریال بصورت خودکار توسط نرم افزار
 • جستجوی پیشرفته جهت بازیابی حساب مشتریان
 • جستجوی پیشرفته جهت بازیابی حسابهای کالا و امکان درج اطلاعات واحد سنجش اصلی و واحد دوم فرعی
 • نمایش تعداد مورد نیاز سفارش
 • نمایش خودکار آخرین نرخ خرید هر کالا ثبت همزمان ورود کالا به انبار
 • ثبت همزمان سند حسابداری
 • ثبت ورود کالا به انیارهای متعدد از یک فرم
 • قابلیت انتخاب و درج اطلاعات شرحهای از پیش تعریف شده
 • قابلیت الصاق تصویری یا هر نوع فایل کامپیوتر بعنوان پیوست اسناد
 • قابلیت طراحی فرم چاپی به دلخواه کاربر در نرم افزار Crystalreport
 • امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با فرم اسناد پرداختنی
 • امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با فرم صندوق جهت پرداخت های نقدی
 • امکان تبادل اطلاعات با فرم قبض بازگشت از خرید
 • درج فیلد شماره کالا بجای فیلد کد حسابداری
 • درج اطلاعات شماره سریال کالا جهت ره گیری
 • و...
قبض ورود به انبار

قبض/رسید ورود به انبار کلیه امکانات فاکتور خرید را دارا بوده با این تفاوت که کاربر امکان ثبت و رویت اطلاعات ارزش کالا را ندارد. این فرم جهت آن دسته از سازمان‌هایی طراحی گشته که تمایل ندارند واحد انبارداری از ارزش کالا مطلع بوده، یا هنگامی که صورت حساب خرید کالا مدتی پس از دریافت کالا به واحد حسابداری می‌رسد.

برخی از امکانات فرم قبض ورود:

 • امکان ثبت تعداد نامحدود قبض ورود
 • امکان ثبت تعداد نامحدود ردیف به ازای قبض
 • نمایش تاریخ به هجری شمسی یا میلادی ثبت اطلاعات در دو مرحله
 • ثبت موقت و ثبت دائم
 • صدور شماره سریال بصورت خودکار توسط نرم افزار
 • جستجوی پیشرفته جهت بازیابی حساب مشتریان
 • جستجوی پیشرفته جهت بازیابی حسابهای کالا
 • امکان درج اطلاعات واحد سنجش اصلی و واحد دوم فرعی
 • ثبت همزمان ورود کالا به انبار
 • ثبت همزمان سند حسابداری
 • قابلیت ثبت ورود کالا به انبارهای متعدد از یک قبض
 • قابلیت انتخاب و درج اطلاعات شرح‌های از پیش تعریف شده
 • قابلیت الصاق تصویری یا هر نوع فایل کامپیوتر بعنوان پیوست اسناد
 • قابلیت طراحی فرم چاپی به دلخواه کاربر در نرم افزار Crystalreport
 • امکان تبادل اطلاعات با فاکتور خرید و فرم قبض بازگشت از خرید
 • امکان درج فیلد شماره کالا بجای فیلد کد حسابداری
 • درج اطلاعات شماره سریال کالا جهت ره گیری
 • و...
قبض برگشت از خرید

 ین فرم امکان بازگشت و ثبت تعدادی و ریالی کالاهایی که قبلاً خریداری شده را فراهم می سازد، بصورتی که اطلاعات ریالی و علت مرجوعی قابل ثبت بوده و سند حسابداری بصورت خودکار صادر گشته از موجودی کاردکس انبار با قیمت خرید کسر می شود.

گزارشات خرید

    با توجه به اینکه سیستم حسابداری سامان یک سیستم به‌هم‌پیوسته است، بنابراین بسیاری از گزارش ها بصورت ریالی و تعدادی از گزارشهای زیر سیستم حسابداری با مراجعه به فرمهای دفاتر قابل استخراج می‌باشد. مزید بر گزارش های سرفصلهای موجودی و فروش کالا در سیستم حسابداری گزارشهای متنوع دیگری جهت سهولت کار کاربران تعبیه شده است. اطلاعات این گزارشها بر اساس ورودیهای فرم‌های خرید و فروش و قبوض ورود و خروج کالا تنظیم می گردند. فهرست برخی از این گزارشها از قرار زیر می‌باشد:

گزارش کالا و اشخاص

 • اطلاعات اشخاص
 • با استفاده از اين گزارش مي‌‌توان اطلاعات مختلفي را كه هنگام تعريف حسابهاي جاري اشخاص همچون آدرس، شماره اقتصادي و... در سيستم ذخيره كرده ايد به همراه مانده حساب هر يك از اين اشخاص مشاهده نماييد.
 • اطلاعات كالا
 • به كمك اين فرمان اطلاعات مربوط به همه كالاها در پنجره مربوطه ظاهر مي‌‌گردد. گزارشهاي اطلاعات اشخاص و اطلاعات كالا اين امكان را بشما ميدهد كه بخشي از اطلاعات مورد نياز را در همين فرم وارد كنيد. جهت اين امر كافي است كه محل درج اطلاعات را با كليك ماوس انتخاب نموده و اطلاعات را تايپ كنيد.
گزارش اشخاص و معاملات

در مؤسسات تجاري گاهي لازم مي‌‌شود بدانيد چه كالاهايي را از چه اشخاصي و به چه تعدادي خريداري كرده و يا چه كالاهايي را به چه كساني و به چه مقداري فروخته ايد. با استفاده از اين گزارش مي‌‌توان در هر دو جهت اطلاعات دريافت نمود. بدين مفهوم كه با مشخص كردن يك شخص كالاهاي خريداري شده از او و يا فروش رفته به او را مشاهده نمود و همچنين با تعيين يك كالاي خاص مي‌‌توان ليست اشخاصي كه آن كالا را از آنها خريداري كرده و يا به آنها فروخته ايد ملاحظه نماييد.

گزارشهای قابل استخراج در سه سطح کل، معین و تفصیلی و در دوره زمانی دلخواه کاربر قابل رویت میباشد.

برخی از این گزارشات عبارتند از:

 • گزارش فروش به شخص به شرح ردیفهای سند
 • گزارش فروش به شخص بر اساس اقلام کالا
 • گزارش فروش کالا به شرح ردیف های سند
 • گزارش فروش کالا بر اساس اشخاص گزارش خرید به شخص به شرح ردیفهای سند
 • گزارش خرید به شخص بر اساس اقلام کالا
 • گزارش خرید کالا به شرح ردیف های سند
 • گزارش خرید کالا بر اساس اشخاص
 • گزارش برگشت فروش به شخص به شرح ردیفهای سند
 • گزارش برگشت فروش به شخص بر اساس اقلام کالا
 • گزارش تولید محصولات
 • و ...
گزارش گردش کالا

 با استفاده از اين گزارش اگر براي كالاهاي خود در پنجره سر فصل حسابداري حداقل موجودي تعريف كرده باشيد ليست كالاهايي كه موجوديشان از حداقل تعريف شده كمتر باشد و نيز ميزان اين كمبود در گزارش فوق مي‌‌آيد.

گزارش حداقل موجودی

 به کمک این گزارش می توانید جابجایی کالاهای تعریف شده برای سیستم را در دوره زمانی مشخص و یا از یک شماره سند خاص تا سندی دیگر ملاحظه فرمایید.

انتقال بین انبار

 برخي اوقات كالايي بدون دريافت يا پرداخت وجه جابجا مي‌‌شود. براي مثال كالايي ممكن است به صورت اماني به انبار اضافه شود و يا به دليل ضايعات از انبار كسر گردد و يا اگر از سيستم چند انباري استفاده مي‌‌نماييد گاهي كالاها بين انبارهاي مختلف جابجا مي‌‌شوند. در چنين حالتهايي نمي‌‌توان از فرم فاكتور استفاده كرد و بايستي از فرم " انتقال بين انبارها " استفاده نمایید. كليه قسمتهاي اين پنجره شبيه پنجره قبض ورود/خروج بوده و عملياتِ آنها نيز مشابه مي‌‌باشد. در اين پنجره تنها ستونهاي في و قيمت كل براي كالاها وجود ندارد و انبار مبداء و انبار مقصد توسط کاربر انتخاب می گردند.

کلیپ

فاکتور خرید