سیستم فروش

قيمت كالاها در فاكتور فروش هر چند كه توسط كاربر قابل تغيير است ، بصورت خودكار بر اساس قيمت تمام شده و يا في از قبل تعيين شده پيشنهاد ميگردد . ارتباط اين سيستم با انبار امكان كنترل موجودي كالا در انبار را هنگام صدور فاكتور فراهم ميسازد.براي هر کالا مي توان تعداد 30 قيمت فروش متفاوت تعريف نمود و هر في را به يکي از حسابهاي جاري اشخاص اختصاص داد. بنابراين هنگام صدور فاکتور فروش با انتخاب حساب جاري اشخاص في فروش منتصب شده به اين حساب بصورت خودکار نمايش داده خواهد شد.

صدور پيش فاكتور : اين فرم كالاي مورد نظر را تا تاريخ اعتبار پيش فاكتور بصورت رزرو مديريت نموده و با فشار يك دكمه تبديل به فاكتور فروش ميگردد. در ضمن ميتوان با تغيير ارجحيتهاي سيستم ، با فروش هر محصول كليه مراحل توليد را بصورت خودكار طي نمود. از ديگر امكانات جديد، ثبت پورسانت فروش در فاكتور و صدور سند مربوطه بصورت خودكار است.

ارتباط با سيستم هاي صندوق و اسناد دريافتني سهولت ثبت اطلاعات دريافت هاي نقدي و غيرنقدي را فراهم ميسازد. در ضمن فرم برگشت از فروش جهت كالاهاي مرجوعي محاسبات ريالي و صدور سند حسابداري را بسيار آسان نموده است.

از ديگر امکانات نرم افزار سامان فرم هاي برگشت خريد و برگشت فروش است که عمليات حسابداري و انبارداري را در ارتباط با کالاي مرجوعي اتوماتيک مديريت مينمايد.

سيستم خريد مانند ديگر سيستم ها اطلاعات اوليه خود را از قبيل حساب اشخاص و حسابهاي موجودي كالا از سرفصلهاي حسابداري استخراج ميكند. با ثبت اطلاعات در فرم فاكتور خريد موجودي تعدادي انبار افزايش يافته و سند حسابداري نيز بصورت خودكار صادر ميگردد. سيستم خريد ميتواند متاثر از گزارشهايي از قبيل گزارش حداقل موجودي /حداقل سفارش گردد. امكان استفاده از انبار مجازي “كالاي در راه“ امكان مديريت پيش خريد ها را نيز فراهم مي سازد. فرم برگشت از خريد جهت كالاهاي مرجوعي، سهولت در ثبت اطلاعات مالي و قيمت گذاري را به ارمغان مي آورد. ارتباط با فرم اسناد پرداختني در سيستم چك و فرم صندوق، ثبت پرداخت هاي نقدي و غير نقدي را بسيار سهل و آسان ميگرداند.

برخی از امکانات سیستم فروش:
 • امکان ثبت تعداد نامحدود فاکتور فروش
 • امکان ثبت تعداد نامحدود ردیف به ازای هر فاکتور نمایش
 • تاریخ به هجری شمسی یا میلادی
 • ثبت اطلاعات در دو مرحله ثبت موقت و ثبت دائم
 • صدور شماره سریال بصورت خودکار توسط نرم افزار
 • جستجوی پیشرفته جهت بازیابی حساب مشتریان
 • جستجوی پیشرفته جهت بازیابی حسابهای کالا
 • امکان درج اطلاعات واحد سنجش اصلی و واحد دوم فرعی
 • نمایش تعداد موجودی آماده فروش
 • نمایش خودکار نرخ فروش بر اساس لیستهای قیمت
 • ثبت همزمان خروج کالا از انبار، یا ارجاع حواله به انباردار
 • ثبت همزمان سند حسابداری
 • قابلیت ثبت خروج کالا از انیار های متعدد از یک فرم
 • درج شرح تا 70 حرف برای هر ردیف
 • قابلیت انتخاب و درج اطلاعات شرح های از پیش تعریف شده
 • قابلیت الصاق تصویری یا هر نوع فایل کامپیوتر بعنوان پیوست اسناد
 • قابلیت طراحی فرم چاپی به دلخواه کاربر در نرم افزار Crystalreport
 • امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با فرم های اسناد دریافتنی
 • امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با فرم صندوق جهت پرداختهای نقدی
 • امکان تبادل اطلاعات با فرم قبض بازگشت از فروش
 • درج فیلد شماره کالا بجای فیلد کد حسابداری
 • درج اطلاعات شماره سریال کالا جهت ره گیری
 • و...

با توجه به اینکه سیستم حسابداری سامان یک سیستم بهم پیوسته است، بنابراین بسیاری از گزارش ها بصورت ریالی و تعدادی از گزارشهای زیر سیستم حسابداری با مراجعه به فرم های دفاتر قابل استخراج می باشد. مزید بر گزارش های سرفصل های موجودی و فروش کالا در سیستم حسابداری گزارش های متنوع دیگری جهت سهولت کار کاربران تعبیه شده است. اطلاعات این گزارشها بر اساس ورودی های اطلاعاتی در فرم های خرید و فاکتور فروش و قبوض ورود و خروج کالا تنظیم می گردند. فهرست برخی از این گزارشها از قرار زیر میباشد:

گزارش کالا و اشخاص
 • اطلاعات اشخاص
 • با استفاده از اين گزارش مي‌‌توان اطلاعات مختلفي را كه هنگام تعريف حسابهاي جاري اشخاص همچون آدرس، شماره اقتصادي و... در سيستم ذخيره كرده ايد به همراه مانده حساب هر يك از اين اشخاص مشاهده نماييد.
 • اطلاعات كالا
 • به كمك اين فرمان اطلاعات مربوط به همه كالاها در پنجره مربوطه ظاهر مي‌‌گردد. گزارشهاي اطلاعات اشخاص و اطلاعات كالا اين امكان را بشما ميدهد كه بخشي از اطلاعات مورد نياز را در همين فرم وارد كنيد. جهت اين امر كافي است كه محل درج اطلاعات را با كليك ماوس انتخاب نموده و اطلاعات را تايپ كنيد.
گزارش اشخاص و معاملات

در مؤسسات تجاري گاهي لازم مي‌‌شود بدانيد چه كالاهايي را از چه اشخاصي و به چه تعدادي خريداري كرده و يا چه كالاهايي را به چه كساني و به چه مقداري فروخته ايد. با استفاده از اين گزارش مي‌‌توان در هر دو جهت اطلاعات دريافت نمود. بدين مفهوم كه با مشخص كردن يك شخص كالاهاي خريداري شده از او و يا فروش رفته به او را مشاهده نمود و همچنين با تعيين يك كالاي خاص مي‌‌توان ليست اشخاصي كه آن كالا را از آنها خريداري كرده و يا به آنها فروخته ايد ملاحظه نماييد.

گزارش گردش کالا

گزارشهای قابل استخراج در سه سطح کل، معین و تفصیلی و در دوره زمانی دلخواه کاربر قابل رویت میباشد. تنوع این گزارشات از قرار زیر است:

 • گزارش فروش به شخص به شرح ردیفهای سند
 • گزارش فروش به شخص بر اساس اقلام کالا
 • گزارش فروش کالا به شرح ردیف های سند
 • گزارش فروش کالا بر اساس اشخاص
 • گزارش خرید به شخص به شرح ردیفهای سند
 • گزارش خرید به شخص بر اساس اقلام کالا
 • گزارش خرید کالا به شرح ردیف های سند
 • گزارش خرید کالا بر اساس اشخاص
 • گزارش برگشت فروش به شخص به شرح ردیفهای سند
 • گزارش برگشت فروش به شخص بر اساس اقلام کالا
 • گزارش تولید محصولات
 • و ...
گزارش گردش کالا

با استفاده از اين گزارش اگر براي كالاهاي خود در پنجره سر فصل حسابداري حداقل موجودي تعريف كرده باشيد ليست كالاهايي كه موجوديشان از حداقل تعريف شده كمتر باشد و نيز ميزان اين كمبود در گزارش فوق مي‌‌آيد.

گزارش حداقل موجودی

 به کمک این گزارش می توانید جابجایی کالاهای تعریف شده برای سیستم را در دوره زمانی مشخص و یا از یک شماره سند خاص تا سندی دیگر ملاحظه فرمایید.

کلیپ

فاکتور فروش